Saturday, March 15, 2008

I Lågornas Sken - NordmanHon fälldes av två unga grannpojkars ord
Att hon lustat kring djävulens festbord
Hon är blott sjutton år och längs vägen de går
Blir hon föst som ett djur under glåpord
Hon försöker att nå sin älskades blick
Men ser honom vända och gå
Och bland de som ser på
Är straffet hon får
Ett bevis för det de inte förstår

Leker hon med trolldom och magi?
Kan hon väcka himlens raseri?
Woah, från lågornas sken
Kan hon gå på vatten som de sagt?
Kan hon lura döden med sin makt?
Woah, i lågornas sken

När lågorna stiger så ber hon en bön
Om att slippa utstå denna mardröm
Den hon litade på, han sänkte sin blick
Och hon såg hur han vände och gick
Hon är ensam och fälld
Trots yrkan om nåd
Så blev domen att renas i eld

Leker hon med trolldom och magi?
Kan hon väcka himlens raseri?
Woah, från lågornas sken
Kan hon gå på vatten som de sagt?
Kan hon lura döden med sin makt?
Woah, i lågornas sken

Men så till slut
Tystnar med ens hela byn
All gråt dör ut
Försvinner med röken
Röken som stiger mot skyn

Har hon lekt med trolldom och magi?
Har hon nu fått plikta med sitt liv?
Woah, i lågornas sken
Har hon lekt med trolldom och magi?
Har hon väckt upp himlens raseri?
Woah, från lågornas sken
Har hon gått på vatten som de sagt?
Har hon lurat döden med sin pakt?
Woah, i lågornas sken

No comments: